Cultura

Correspon a aquesta Regidoria, els camps d'actuació i les matèries següents (a títol merament enunciatiu i no exhaustiu):

  • Cultura tradicional i popular (festa pi de maig i similars)
  • Promoció cultural en totes les seves vessants
  • Festes patronals
  • Relació amb les entitats de l’àrea delegada.
  • Gestió dels equipaments culturals.
  • Política lingüística
  • Proposta de concessió, modificació o denegació i inspecció de realització d’espectacles i activitats de caràcter extraordinari.
  • Proposta de concessió, modificació o denegació i inspecció d’autoritzacions relatives a la realització d’activitats no permanents en locals tancats i activitats recreatives i espectacles a l’aire lliure.
Darrera actualització: 09.10.2019 | 10:36