Medi ambient

Correspon a aquesta Regidoria, els camps d'actuació i les matèries següents (a títol merament enunciatiu i no exhaustiu):

 • Gestió, direcció i control del medi ambient.
 • Direcció de polítiques en matèria de sostenibilitat (estalvi d’aigua, energia, canvi climàtic) i energies renovables.
 • Prevenció d’incendis i mesures en tot el municipi.
 • L’exercici per ordenar la inspecció, incoació i tramitació d’expedients administratius sancionadors per incompliment de les previsions contingudes al que regula les situacions d’excepcionalitat o d’emergència de sequera.
 • Defensa del medi ambient i el medi natural
 • Programes d’educació ambiental
 • Actuacions encaminades a la recuperació ambiental
 • Establiment de polítiques en matèria de sostenibilitat (estalvi d’aigua, energia, etc.)
 • Espais Naturals
 • Vigilància de la sanitat ambiental, per incompliment de les condicions higiènic sanitàries i de salubritat d’edificis i llocs de convivència humana, tals com el poliesportiu, escola......
 • Control d’animals de companyia.
Darrera actualització: 09.01.2024 | 13:10