Comunicació de foc d’esbarjo o cremes de vegetació en explotacions agràries

Dilluns, 16 d'octubre de 2023 a les 14:05

Novetats en les Comunicacions de Crema

Durant el període comprès entre el 16 d'octubre de 2023 i el 14 de març de 2024, s'ha de comunicar la realització de les següents activitats amb risc d’incendi forestal que es desenvolupin a qualsevol punt del Terme Municipal de Sant Llorenç Savall.

Quines activitats s’han de comunicar en aquest període?

  1. Focs d’esbarjo (foguera, foc a terra, foc de llenya o similars)*
  2. Cremes agrícoles

*(només és permès comunicar un foc d’esbarjo de durada màxima de dos dies consecutius)

Qui ho pot demanar?

  1. Foc d’esbarjo: persones físiques o persones jurídiques.
  2. Crema de restes vegetals agrícoles: persones físiques o persones jurídiques que tinguin una explotació agrària i estiguin subjectes a la declaració agrària (DUN).

L’entrada en vigor de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 09 d’abril de 2022) prohibeix la crema de restes silvícoles o forestals i declara que només podran cremar restes vegetals agràries les micoexplotacions o petites explotacions agràries.

En cap cas es poden cremar restes de jardineria, restes silvícoles o restes que no provinguin d’explotacions agràries, per aquests casos s’ha de sol·licitar l'autorització excepcional per a cremes de restes silvícoles i agrícoles per motius fitosanitaris o de prevenció d'incendis que requereix d’informe específic a través d'aquesta pàgina web.   

Mesures preventives a tenir en compte per la realització de les cremes o focs d’esbarjo: Veure art. 14 del Decret 61/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, que trobareu en aquest enllaç.  

 

 

 

 

Darrera actualització: 16.10.2023 | 14:19