Nova taxa de clavegueram vinculada al consum de l'aigua

Dimarts, 11 de maig de 2021 a les 10:28

Aquesta nova taxa anirà destinada íntegrament al finançament del manteniment de la xarxa de clavegueram i es liquidarà, conjuntament, amb el rebut de l’aigua.

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL COBRAMENT DE LA NOVA TAXA DE CLAVEGUERAM VINCULADA AL CONSUM D'AIGUA
Des de ja fa uns anys, amb l’ajuda d’altres administracions, des de l’Ajuntament s’ha realitzat un important esforç d’inversió en el manteniment i millora de la xarxa de sanejament de les aigües residuals del municipi. En el darrer lustre s’han executat dues obres cabdals en aquest sentit, com han estat la renovació total del col·lector general d’aigües residuals que circula a tocar del Ripoll, des del pont de Plaça fins a la depuradora municipal i l’ampliació i millora de les prestacions de la depuradora urbana, a càrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua, i la de les Marines a càrrec de l’Ajuntament.

Més recentment, s’ha realitzat una important inversió en la renovació de tot el clavegueram  de l’entorn de la Plaça Major i en l’arranjament de diversos punts, on el mal estat de la xarxa, provocaven vessaments de fecals, tant a la via pública, com als diversos cursos fluvials que creuen el casc urbà, amb el conseqüent impacte sobre l’entorn. Així mateix, periòdicament és realitzen treballs de manteniment preventiu i neteja dels embornals del municipi per tal de garantir el seu bon funcionament tant al casc urbà com a les urbanitzacions.

Per tal de poder continuar amb aquest esforç inversor  i poder garantir un correcte manteniment de la xarxa de sanejament, en les ordenances fiscals d’enguany es va aprovar la creació d’una nova taxa de clavegueram vinculada al consum d’aigua. Aquesta nova taxa, de caràcter finalista, anirà destinada íntegrament al finançament del manteniment de la xarxa de clavegueram i es liquidarà, conjuntament, amb el rebut de l’aigua.

Gràcies a aquest esforç col·lectiu, durant els propers anys podrem continuar millorant la xarxa  de sanejament del municipi i afrontar reptes de futur com pot ser l’ús d’aigües regenerades per rec o determinats usos industrials. L’ús d’aigües regenerades té com objectiu final la reducció del consum d’aigua potable, que és un dels reptes que tenim com a municipi per fer front al canvi climàtic.

En definitiva, invertir en una bona gestió de les aigües residuals és invertir en el futur.

Darrera actualització: 11.05.2021 | 10:30