Pressupostos participatius 2023

Divendres, 7 de gener de 2022 a les 12:30

Aquest procés de pressupostos participatius de Sant Llorenç Savall està pensat per executar-lo durant l’any 2023 i l’import que s’hi destinarà és de 25.000€.

Des de l’Ajuntament, treballarem a partir de les diferents propostes que ens feu arribar des de les entitats i col·lectius, així com dels veïns i veïnes a títol individual. Una vegada rebudes les propostes, aquestes es valoraran tècnica i econòmicament per determinar quines se sotmetran a votació.

CRITERIS

 • Les propostes han de ser dins l’àmbit d’inversions: relacionades amb l’espai públic i/o millora dels equipaments municipals, així com compra de material.
 • De competència municipal.
 • Concretes, valorables econòmicament i que donin una resposta a una necessitat determinada.
 • Que compleixin la normativa vigent.
 • Relacionades amb un interès general (no respondre a interessos particulars).
 • Viables tècnicament.
 • Que no superin els 25.000€
 • Que no comprometin els pressupostos d’altres anys.
 • S’hauran de presentar dins el termini establert que es marqui.
 • No poden ser actuacions que ja s’estiguin portant a terme o que estiguin previstes al pressupost municipal.
 • Respectuoses amb els criteris d’inclusió social, sostenibilitat, Drets Humans, equitat i llibertat religiosa.
 • No poden comprometre qui les executarà.

QUI POT PRESENTAR PROPOSTES?

 • Veïns i veïnes a títol individual i empadronades a Sant Llorenç Savall, majors de 16 anys a la data de publicació del procés de participació ciutadana i/o durant el període de presentació de propostes.
 • Entitats i/o associacions sense ànim de lucre, inscrites al registre municipal.
 • Els partits polítics, agrupacions i/o coalicions electorals no podran presentar propostes.

VULL PRESENTAR PROPOSTES, COM HO HAIG DE FER?

Les propostes es poden presentar presencialment o enviant un correu electrònic a savall.aciutada@savall.cat, indicant: Nom i cognoms, NIF, Adreça, Localitat, Codi Postal, Telèfon i adreça electrònica. També cal especificar el cost aproximat, el nom/ubicació de la proposta i la motivació/objectius.

QUIN TERMINI S’ESTABLEIX PER PRESENTAR LES PROPOSTES?

El termini es fixa fins el 28 de febrer de 2022 

COM ES VALORARAN LES PROPOSTES?

 • ​Es portaran a terme diferents sessions deliberatives obertes a tothom per debatre i prioritzar les diferents propostes rebudes.
 • Una Comissió tècnica formada per personal municipal serà la responsable de valorar les propostes i realitzar els informes corresponents. Durant el primer quadrimestre de 2022, les propostes que passin el tall, passaran a votació.
 • Davant de dues o més propostes similars, els serveis tècnics municipals, conjuntament amb les persones que les hagin presentat, valoraran si es poden unificar.

COM i QUAN ES FARAN LES VOTACIONS?

 • Una vegada valorades totes les propostes rebudes que compleixin els requisits, es presentaran a les diferents sessions deliberatives que es portin a terme per prioritzar-ne 10, que passaran, finalment, a la fase de votació.
 • S’aniran seleccionant les propostes més votades fins esgotar el pressupost de 25.000€.
 • Durant el segon quadrimestre de 2022, s’obrirà un període de votació que es podrà fer telemàticament, a través de la Plataforma Decidim, i també de forma presencial.
 • Podran votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Sant Llorenç Savall.

QUANTES PROPOSTES PODREM VOTAR?

Cada persona podrà votar propostes per un valor màxim de 25.000€. S’executarà la proposta guanyadora i, després, les propostes més votades fins que la suma del total arribi als 25.000€.

UN COP FET EL RECOMPTE, QUÈ PASSA AMB LES PROPOSTES NO GUANYADORES?

Que no siguin escollides no vol dir que mai es facin. Les propostes descartades es podran incloure en futurs pressupostos.

COM ES DONARAN A CONÈIXER ELS RESULTATS I QUAN S'EXECUTARAN LES PROPOSTES?

Durant el tercer quadrimestre de 2022, es publicaran els resultats de la votació a la Plataforma Decidim i als diferents mitjans de l’Ajuntament, s’inclourà la/les proposta/es guanyadores en el pressupost de 2023 i durant el transcurs de l’any, s’iniciaran els tràmits per executar les actuacions que hagin resultat guanyadores.

Darrera actualització: 07.01.2022 | 12:53