Procés de participació ciutadana reglament PORTA A PORTA

Dimarts, 26 d'abril de 2022 a les 13:00

Nou Reglament de recollida i transport de residus municipals

En matèria de residus municipals, aquesta Corporació té com a objectius generals i prioritaris la correcta gestió dels residus municipals generats.

Aquests objectius es basen es criteris de sostenibilitat sota els principis de la prevenció i minimització en la generació de residus, la reutilització i el reciclatge a fi de millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

Per regular i garantir una correcta gestió dels residus s’ha elaborat el Reglament de recollida i transport de residus municipals que recull el nou sistema de recollida de les escombraries, el principi de responsabilitat de la ciutadania, la educació ambiental, l’impuls del compostatge... en definitiva, es defineix un model basat en la  informació i l’educació ambiental per tal d’assolir la complicitat de la ciutadania per obtenir un alt nivell de protecció del medi ambient.

Prèviament a l’aprovació del Reglament, es publica, per a coneixement general l’esborrany elaborat i s’obre un procés de participació de la ciutadania i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma per que sigui consultat i es formulin les aportacions que es considerin adients per assolir l’objectiu proposat

Ciutadans, ciutadanes, organitzacions i associacions interessats en avançar cap a una protecció i millora del medi ambient mitjançant la gestió de residus, podeu fer arribar les vostres opinions al respecte a través de la següent bústia de correu electrònic: st.llorenss@savall.catdurant un termini de TRENTA DIES NATURALS des del 29 de març de 2022. 

Darrera actualització: 26.04.2022 | 14:53