Presidència

Correspon a aquesta Regidoria, els camps d'actuació i les matèries següents (a títol merament enunciatiu i no exhaustiu):

  • Relacions institucionals.
  • Protocol
  • Recerca de recursos a organismes i institucions.
  • Organització interna
  • Recursos Humans
  • Emergències
  • Documentació, estudis, elaboració i seguiment de plans i programes d’actuació municipal i planificació estratègica.
  • Establiment de polítiques de participació ciutadana
  • Unions de parelles
  • Població i gestió electoral
Darrera actualització: 09.10.2019 | 12:01