Pla local d'habitatge

Divendres, 29 de novembre de 2019 a les 13:45

El PLH és un document tècnic que, partint de l’anàlisi de la situació de l’habitatge en un àmbit territorial determinat i de les condicions de context (socioeconòmiques, urbanístiques, d’organització municipal, etc.) on aquesta situació es produeix, defineix les estratègies i concreta les actuacions a promoure o desenvolupar des del govern local en relació al sòl i al sostre residencial, existent o de nova creació, per un període d’entre quatre i sis anys, amb l’objecte de fomentar l’assoliment del dret dels ciutadans a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles.

Darrera actualització: 29.11.2019 | 13:47