L’Ajuntament adopta mesures per donar resposta a l’impacte econòmic i social del COVID-19

Divendres, 20 de març de 2020 a les 12:15

L’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, ha decretat una sèrie de mesures d’ajut a les famílies, comerç i empreses del municipi per donar resposta a l’impacte econòmic i social del COVID-19 i fins la finalització d’aquesta situació

1. Impostos municipals 
- Flexibilització en els terminis de pagament en voluntària. Possibilitat d’ajornament i fraccionament dels tributs municipals. 
- Suspensió de terminis administratius i judicials, tant de prescripció com de caducitat.
2. Activitat econòmica i teixit productiu.
Per a aquells que s’han vist obligats al tancament de l’establiment durant el període d’emergència, no es cobraran: 
- Llicències de terrasses de bars i restaurants de tot l’any 
- Taxa per la recollida de residus per comerços de tot l’any 
- Taxa per la recollida de residus industrials: les empreses que acreditin baixa de facturació durant el període de l’emergència declarada no pagaran la quota anual*.
*Per gaudir d’aquest benefici, la indústria haurà d’acreditar les declaracions d’IVA que inclogui el període d’emergència i les presentades en el mateix període l’any anterior.
3. Prestació dels serveis públics locals:
- Prioritzar la continuïtat dels contractes de serveis i obres vigents per evitar acomiadaments de personal. 
- Pagament dels costos empresarials que pateixen les empreses que degut a les mesures d’emergència no poden prestar els serveis periòdics contractats per l’Ajuntament. (d’acord amb l’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19) 
- Manteniment del termini mitjà de pagament a proveïdors de l’ajuntament (menys de 10 dies). 
4. Àmbit social
- Devolució de rebuts des de la data d’inici de l’estat d’alarma: llar infants, activitats culturals i esportives.
- Llar d’infants: No es cobraran quotes durant l’emergència 
- Ampliació dels ajuts al lloguer per situacions de vulnerabilitat 
- Beques menjador: distribució de targetes moneder 
- Reforç del Servei d’Atenció Domiciliària i Servei Local de Teleassistència 

Darrera actualització: 23.03.2020 | 08:25