Les obres d’adequació de la planta soterrani del Marquet de l’Era, arriben a la seva recta final

Divendres, 15 de febrer de 2019 a les 00:00

Les obres d’adequació de la planta soterrani del Marquet de l’Era es van adjudicar a l’empresa Gestió d’obres i serveis sostenibles, S.L. (GEOSS, SL) per un import total de 119.655,71 € (IVA inclòs). 

L’objectiu de les obres és adequar l’espai per a obtenir una sala per a usos múltiples, d’una superfície de 93 m2, una altra sala més petita de 23 m2 en la que s’han habilitat dos punts de treball, i un lavabo. Des del l’accés del carrer Sant Feliu s’arriba a un vestíbul, des del qual s’accedeix a cada una de les dues sales, al lavabo i a l’escala que comunica amb la resta de l’edifici en la que s’hi instal·larà una plataforma salvaescales per tal de millorar l’accessibilitat de l’edifici.

S’han executat obres de neteja dels elements existents (voltes, pilars, arcs, parets de mamposteria…), de tractament de les bigues de fusta, arrebossats interiors… amb l’objectiu que aquests espais recuperin el seu esplendor.

Les instal·lacions estan gairebé enllestides.

El principal criteri que s’ha aplicat a l’hora d’executar les obres és el de recuperar i mantenir el caràcter original de l’espai a l’hora que se’l dota de les instal·lacions i dotacions que l’ús actual requereix. S’ha instal·lat un sistema de calefacció, de renovació d’aire, d’enllumenat led i d’electricitat, de telecomunicacions, d’alarma antiintrusió, de protecció en cas s’incendiés, fontaneria i sanejament…

Ha calgut realitzar una nova connexió a la xarxa de clavegueram pública, per poder desguassar el nou lavabo que s’ha instal·lat al fons del vestíbul, així com també els aparells deshumidificadors atès que, al tractar-se d’una planta en semisoterrani en un edificació històrica, calia preveure aquesta instal·lació a causa de l'alta humitat de l’espai.

Durant l’execució de les obres, s’ha hagut de fer front a alguns imprevistos que han sorgit, ja que al tractar-se d’una rehabilitació d’una edificació antiga és habitual que sorgeixin qüestions a resoldre. Tot i així, s’ha fet un gran esforç tant per part de l’Ajuntament com per part de l’empresa contractista per tal que no hi hagi variació econòmica en l’execució del global de l’obra.

Han aparegut unes filtracions d’aigua en un dels murs de contenció, que s’han resolt recollint i canalitzant aquestes aigües, així com també construint un envà ventilat per evitar que afecti a la sala i a l’ús que s’hi desenvoluparà.

Darrera actualització: 08.11.2019 | 09:18