Juntes de govern

La Junta de Govern Local es composa per l'Alcalde i els Tinents d'Alcalde. Podran assistir a les convocatòries amb veu i sense vot, la resta de regidors i regidores de l’Equip de Govern. 

Data de les sessions

El règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local són els dilluns de cada setmana a les 20 h. 

Membres de la Junta de Govern:

  • Joan Solà Herms, Alcalde president (ERC-AM)
  • Pere Canadell, 1r. Tinent d'alcalde (Junts x Sant Llorenç)
  • Cristina Carrasco, 2n. Tinent d'alcalde (ERC-AM)
  • Cristina Martínez, 3r. Tinent d'alcalde (ERC-AM) 

A continuació, podeu consultar les actes de les Juntes de Govern Local celebrades.

Darrera actualització: 28.03.2022 | 16:51
Darrera actualització: 28.03.2022 | 16:51