Organització municipal

L'Ajuntament de Sant Llorenç Savall és l'òrgan de Govern i administració del municipi, amb caràcter de Corporació de Dret Públic.

S'organitza d'acord amb la següent estructura:

Organització municipal bàsica:

Organització municipal complementària:

 • Les Regidories-Delegades
 • La Comissió Informativa Especial de Comptes
 • La Junta de Portaveus

Representació en òrgans col·legiats (representació aprovada per Ple d'11 de juliol de 2019 i modificada per Ple de 30 de gener de 2020):

 • Consell Escolar de l’Escola “Josep Gras”: Cristina Martinez Navarrete
 • Consell Escolar de l’IES Castellar: Cristina Martínez Navarrete
 • Consell Coordinador. Parc Natural: Pere Rifà Sánchez
 • Comunitat Propietaris (CAP): Pere Canadell Suñé
 • ADF El Pinyó: Pere Rifà Sánchez
 • Mancomunitat Ripoll Riu-Sec: Pere Rifà Sánchez
 • Consorci per  la Gestió de Residus: Cristina Martinez Navarrete
 • Consorci de Turisme del Vallès Occidental: Pere Canadell Suñé
 • Consorci LOCALRET: Cristina Carrasco Valero
 • Xarxa Local de Promoció Econòmica: Juan Luis Serrano Toro
 • Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat: Pere Rifà Sánchez
 • Pacte Territorial del Vallès Occidental: Juan Luis Serrano Toro
 • Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental: Pere Canadell Suñé
 • Associació de propietaris Bages-Vallès: Pere Rifà Sánchez
 • Consorci TDT TERRASSA-VALLES OEST: Cristina Carrasco Valero
 • Fons Català Cooperació al desenvolupament: Cristina Martinez Navarrete

En relació a la seva organització i estructura administrativa, a través del Portal de Transparència podreu accedir a la següent informació:

 • Organització municipal per àrees de gestió (estructura directiva, organigrames, funcions i dades de contacte)
 • Informació càrrecs directius i personal eventual (funcions, retribucions, perfil professional)
 • Catàleg de Serveis Municipals
 • Informació relacionada amb el personal municipal:
  • Plantilla municipal, relació i catàleg de llocs de treball
  • Retribucions, indemnitzacions i dietes
  • Acords de reconeixement de compatibilitat
  • Altra informació

Sant Feliu, 2 - 08212 Sant Llorenç Savall - Barcelona (Catalunya)
Darrera actualització: 11.02.2020 | 14:23