Juntes de govern

La Junta de Govern Local es composa per l'Alcalde i els Tinents d'Alcalde. Podran assistir a les convocatòries amb veu i sense vot, la resta de regidors i regidores de l’Equip de Govern. 

Data de les sessions

El règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local són els dijous de cada setmana a les 20 h. 

Membres de la Junta de Govern:

  • Joan Solà Herms, Alcalde president (ERC-AM)
  • Cristina Carrasco, 1a Tinent d'alcalde (ERC-AM)
  • Cristina Martínez, 2a Tinent d'alcalde (ERC-AM) 
  • Sergi Jo Galí, 3r Tinent d'alcalde (ERC-AM)

A continuació, podeu consultar les actes de les Juntes de Govern Local celebrades.

Darrera actualització: 16.10.2023 | 10:49
Darrera actualització: 16.10.2023 | 10:49