Ple municipal

El Ple Municipal, integrat per tots els regidors i regidores sota la presidència de l'alcalde, tindrà les competències assenyalades a l'article 22.2 de la LRBRL, modificat per la Llei 57/2003, de 16 de desembre i a l'article 52 del TRLMRLC. A Sant Llorenç Savall, les sessions ordinàries seran mensuals i es celebraran el darrer dijous de cada mes a les 19:30h. 

En aquest apartat podeu consultar les convocatòries dels plens municipals i també podreu veure la gravació en video de les sessions celebrades. Trobareu el recull de totes les actes en el portal de Transparència.

Darrera actualització: 16.10.2023 | 10:53
Darrera actualització: 16.10.2023 | 10:53