Organització municipal

L'Ajuntament de Sant Llorenç Savall és l'òrgan de Govern i administració del municipi, amb caràcter de Corporació de Dret Públic.

S'organitza d'acord amb la següent estructura:

Organització municipal bàsica:

Organització municipal complementària:

 • Les Regidories-Delegades
 • La Comissió Especial de Comptes
 • La Junta de Portaveus

Representació en òrgans col·legiats (aprovada pel Ple de 26 de juny de 2023:

 • Consell Escolar de la Llar d’Infants “El Patinet”: Sergi Jo Galí
 • Consell Escolar de l’Escola “Josep Gras”: Sergi Jo Galí
 • Consell Escolar de l’IES Castellar: Sergi Jo Galí
 • Consell Coordinador del Parc Natural: Rosa Maria Puig Martínez
 • Comunitat Propietaris (CAP): Rosa Maria Puig Martínez
 • ADF El Pinyó: Cristina Carrasco Valero
 • Consorci Besós-Tordera: Joan Solà Herms
 • Consorci per  la Gestió de Residus: Cristina Carrasco Valero
 • Associació de municipis catalans per la recollida selectiva porta a porta: Cristina Carrasco Valero
 • Consorci de Turisme del Vallès Occidental: Rosa Maria Puig Martínez
 • Consorci LOCALRET: Joan Solà Herms
 • Xarxa Local de Promoció Econòmica: Rosa Maria Puig Martínez
 • Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat: Rosa Maria Puig Martínez
 • Pacte Territorial del Vallès Occidental: Rosa Maria Puig Martínez
 • Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental: Rosa Maria Puig Martínez
 • Associació de propietaris Forestals Bages-Vallès: Rosa Maria Puig Martínez
 • Fons Català de Cooperació al desenvolupament: Joan Solà Herms
 • Associació pel Desenvolupament Rural de Catalunya: Rosa Maria Puig Martínez

En relació a la seva organització i estructura administrativa, a través del Portal de Transparència podreu accedir a la següent informació:

 • Organització municipal per àrees de gestió (estructura directiva, organigrames, funcions i dades de contacte)
 • Informació càrrecs directius i personal eventual (funcions, retribucions, perfil professional)
 • Catàleg de Serveis Municipals
 • Informació relacionada amb el personal municipal:
  • Plantilla municipal, relació i catàleg de llocs de treball
  • Retribucions, indemnitzacions i dietes
  • Acords de reconeixement de compatibilitat
  • Altra informació

Sant Feliu, 2 - 08212 Sant Llorenç Savall - Barcelona (Catalunya)
Darrera actualització: 03.07.2023 | 11:51