Comerç

Correspon a aquesta Regidoria, els camps d'actuació i les matèries següents (a títol merament enunciatiu i no exhaustiu):

  • Direccioment de les polítiques de creació i potenciació d’activitat empresarial i suport al comerç.
  • Proposta de concessió, modificació o denegació i inspecció per l’ocupació de la via pública i altres terrenys de propietat pública amb la col·locació de taules, cadires iestabliment de venda de caràcter provisional, així com, en matèria d’instal·lació de cartells i rètols, col·locació de marquesines i de veles.
  • Direcció i actes governatius relacionats amb el Mercat Municipal.
  • Comerç, informació al consumidor, associacions de comerciants, accions de promoció del comerç
  • Mercat no sedentari.
  • Establiment i execució de polítiques de dinamització comercial.
Darrera actualització: 09.10.2019 | 13:26