Ensenyament

Correspon a aquesta Regidoria, els camps d'actuació i les matèries següents (a títol merament enunciatiu i no exhaustiu):

  • Establiment i execució de la política educativa municipal
  • Confecció d’estudis sobre la escolarització.
  • Organització de la col·laboració en els processos de matriculació d’acord amb la normativa del Departament d’Educació.
  • Gestió de les polítiques d’ajuts a centres i AMPA.
  • Gestió i promoció de les activitats extraescolars i dels serveis complementaris (esplais...), sens perjudici de la col·laboració amb esports i joventut.
  • Organització i coordinació dels espais educatius en l’àmbit de les competències locals (llar d’infants, activitats extraescolars Casa de Cultura....)
Darrera actualització: 28.10.2019 | 16:38