Obres públiques

Correspon a aquesta Regidoria, els camps d'actuació i matèries següents (a títol merament enunciatiu i no exhaustiu):

  • Obres i serveis municipals: Pavimentació, clavegueram, enllumenat públic, gas natural, telecomunicacions, xarxa elèctrica i en general, gestió, direcció i control de la realització de les obres municipals de primer establiment.
  • Amb caràcter residual l’alcaldia integra totes les atribucions no delegades en cap altra regidoria.
Darrera actualització: 09.10.2019 | 12:03