Sanitat

Correspon a aquesta Regidoria, els camps d'actuació i matèries següents (a títol merament enunciatiu i no exhaustiu):

  • Gestió i direcció de les activitats relacionades amb la sanitat i salut pública.
  • Vigilància alimentaria, per incompliment de les condicions higiènic sanitàries dels aliments, les aigües de consum, els establiments comercials minoristes dels sectors alimentaris, el mercat municipal i els establiments de restauració col·lectiva, inclosos tant els de caràcter comercial com social, així com, respecte de la formació sobre manipulació d’aliments.
  • Plagues
  • Control de les condicions higiènic sanitàries per a la prevenció de la legionel·losis i exercici integral de les competències d’aquesta Alcaldia derivades de la seva potestat sancionadora en aquesta matèria, així com l’elaboració i control del cens de les instal·lacions i els programes d’autocontrol corresponents.
  • Protecció de la salut pública mitjançant les accions sanitàries corresponents.
  • Desenvolupament de polítiques per a la protecció de la salut de la comunitat.

 

Darrera actualització: 9.01.2024 | 13:12